ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)

ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)

ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)

ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)

ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)
ISO 9001-2015 - CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (VN)

ISO 9001-2015

 Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ và phục vụ khách hàng của mình, Công ty Hoa Chen chúng tôi đã và đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng để mang lại các sản phẩm chất lượng-ổn định phục vụ bà con trong ngành nuôi trồng thủy sản.
Một số chứng chỉ Hoa Chen đã được các tổ chức Quốc tế cũng như trong nước chứng nhận như:


ISO-9001-2015

Bài viết khác

Close
sản phẩm mới đã được thêm vào giỏ hàng của bạn
Giỏ hàng của tôi
( Sản phẩm)
Tạm tính
Tổng tiền (Tổng số tiền thanh toán):
Top